Basis commando's Akita Reu Kensho

Wanneer een hond een commando geven? Timing is key!

Commando gebruiken als de hond gaat liggen (aanleerfase). In uitbouwfase (als de hond het commando heeft gekoppeld aan de handeling) kan het commando vooraf gegeven worden en wordt de ondersteuning afgebouwd. In de aanleerfase snel belonen. Als het commando is verinnerlijkt dan de uitvoering gaan perfectioneren ('shaping').

Wanneer moet (of mag!) je een hond belonen?

De hond pas belonen als hij ook daadwerkelijk het commando uitvoert. Let er op om op het juiste moment te belonen. Alleen als de aandacht er is naar de baas toe. Hoog stemgebruik om zijn aandacht te vragen en om te belonen. Laag stemgebruik om de hond te bestraffen of te corrigeren. Consequent zijn in gebruik van commando's en handelingen. En daarnaast vooral veel spelen !!

     
COMMANDO ACTIE ONDERSTEUNING
ZITTEN Hond gaat zitten Met een voertje langs zijn neus omhoog, zodanig dat de hond het rustig kan volgen. Op het moment van de handeling het commando gebruiken.
AF Hond gaat liggen Met een voertje langs zijn neus naar beneden, en als de hand op de grond is, rustig recht van de neus wegschuiven over de grond. Commando gebruiken.
BLIJF Hond blijft op de plaats zit of af Met de vlakke rechterhand een gebaar maken vlak voor de neus van de hond. Commando gebruiken.
WACHTEN Hond wacht op de plaats zit of af Commando geven en met het rechterbeen wegstappen. Vanuit een <WACHT> mag je de hond <VOOR> of <HIER> roepen.
OPLETTEN Aandacht voor de baas hebben Hond zit recht, aan de linkerkant van de baas. Door middel van stem (hoge stem), voertje of speeltje de aandacht vasthouden. Hond kijkt op naar de baas.
PAKKEN Hond apporteert

Hond gek maken op het voorwerp. Apport uitgooien (niet verder dan riemlengte). Commando geven en als de hond het voorwerp vast heeft de riem inhalen (aanleerfase), zodat de hond weer bij de baas is.

Gebruik een voorwerp speciaal voor het apporteren en speel hier verder niet mee, behalve <APPORT>.

Ik heb de commando's wat aangepast, omdat ik vaak in zinnen tegen Kensho praat. Hij gaat nu zitten bij: 'ZIT','ZITTEN' en 'GA ES MOOI ZITTEN' en ook op handgebaar. Met het meest uitgebreide gesproken commando ben ik begonnen. Misschien juist wel handig. Het woordje 'ZIT' duurt ook maar zo kort. In elk geval werkte dit heel goed bij mij.

Zo is ook het commando 'WACHT' vervangen door 'EVEN WACHTEN' en luistert ie nu ook naar 'WACHTEN'. Misschien niet allemaal educatief verantwoord volgens de gangbare hondentheorie, maar bij mij en Kensho werkt dit goed!

     
STAAN Hond gaat staan Met een voertje in de hand voorlangs zijn neus naar de borst. Daarna tussen zijn pootjes in naar de buik, zodat de hond zijn kont omhoog gooit om te staan. Commando gebruiken.
VOLG Hond loopt onder aandacht mee Commando <VOLG> geven, 2 seconden wachten, (alleen met aandacht van de hond), met het linkerbeen wegstappen.